Ole Paus

Denne mannen går aldri av moten og er en av Norges mest fargerike og folkekjære artister. I årtier har Ole Paus underholdt i hver en liten avkrok av vårt langstrakte land. Utover å ytre sine meninger i musikkform, er også Paus kjent som forfatter og foredragsholder. Gjennom flere kronikker og innlegg har han satt seg selv i skuddlinjen for kritikk, men som den nøyaktige og tankevekkende personen han er, er det ennå ingen som har greid å målbinde ham.

Grunnkonseptet til Ole er å bruke tanker, kunnskap og opplevelser fra over seksti år på jorden til å kaste et nytt og annerledes lys over dagen i dag og stedet vi befinner oss på. Ole tar alltid utgangspunkt i det aktuelle publikum og den aktuelle dagen, og henter elementer fra både konsert-, kåseri- og stand up – formen.

Hensikten er å bruke eget liv og egne iakttakelser til å bevege hver enkelt tilstedeværende til å erkjenne at vi er barn av den samme hverdagen. Satire og poesi er bare to forskjellige måter å lyssette den samme virkeligheten på. Ole innehar et stort repertoar og et unikt talent og er en svært allsidig artist…

Ole kom med sitt siste album AVSLUTNINGEN I 2013. Og, atter en gang gikk Ole`s album til topps her hjemme…


Fra:

Den 11/03 2016 kl. 22:00


Til:

Den 12/03 2016 kl. 02:30

Tilbake til listen